Kaj Have Clausen's Eftf. Aps.
Kontor: Duevej 106 A, Gården.
2000 Frederiksberg.
Cvr. 15505478
____________________

Tlf. Kontor: 38 34 71 63
Mob. Henning: 40 18 35 84
Mail. henning.have.clausen@gmail.com
KLOAK ARBEJDE

DRÆN ARBEJDE

ETABLERING AF PUMPEBRØNDE

ISÆTNING AF HØJVANDSLUKKE

ROTTEBEKÆMPELSE

NEDSIVNINGSANLÆG

------ ~oOo~ -------

------ ~oOo~ -------
Opstår der uenigheder mellem en kloakmester og en privatkunde, som de ikke selv kan finde en fornuftig løsning på, kan Byggeriets Ankenævn hjælpe med at rede trådene ud.

Byggeriets Ankenævn:


Opstår der uenigheder mellem en kloakmester og en privatkunde, som de ikke selv kan
finde en fornuftig løsning på, kan Byggeriets Ankenævn hjælpe med at rede trådene ud.
Byggeriets Ankenævn
Nørre Voldgade 106
1358 København K

www.byggerietsankenaevn.dk
info@byggerietsankenaevn.dk